ORIFLAMES PRIVATLIVSPOLITIK - KUNDER

Publiseringsdato: 11-03-2021

Hvad dækker denne politik?

Denne politik beskriver virksomhedens behandling af dine personlige data.

Referencerne i denne politik til Virksomheden, vi eller os betyder ORIFLAME HOLDINGS BV registreret i Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, The Netherlands, 16061386.

I henhold til gældende databeskyttelseslov (herunder the General Data Protection Regulation 2016/ 679 ("GDPR"), er Virksomheden dataansvarlig for dine personlige data.

Hvilke personlige data indsamles?

Følgende kategorier af personlig data bliver indsamlet om dig i forbindelse med denne politik:

1. Personlig data indsamlet fra dig: Virksomheden vil indsamle følgende data fra dig, når du udfylder en formular på hjemmesiden, køber Oriflame-produkter på hjemmesiden, fuldfører kunde-sign-up-processen, abonnerer på Oriflames nyhedsbreve, deltager i debatfora eller andre social media-områder på hjemmesiden, deltager i en konkurrence, promotion eller undersøgelse på hjemmesiden, bruger andre services, som Oriflame tilbyder via hjemmesiden samt Oriflames ansøgninger, eller på anden vis kommunikerer med virksomheden (for eksempel når du kontakter kundeservice):
• navn*;
• brugernavn*;
• fødselsdato;
• postadresse*;
• leveringsadresse for produkter*;
• emailadresse*;
• telefonnummer og mobiltelefonnummer;
• dit password*;
• holdninger og udtalelser du kommer med i diskussionsfora, chats, under live video-events eller i kommunikationen med os; og
• enhver øvrig information du giver os under telefonsamtaler, når du bruger vores hjemmeside eller korresponderer med os eller vores repræsentanter eller poster og sender beskeder på sociale medier.
Felterne ovenfor markedet med en (*) er obligatoriske felter - hvis du ikke giver os disse personlige data, vil Virksomheden ikke være i stand til at opfylde de pågældende formål, som er beskrevet herunder i denne meddelelse om privatlivsbeskyttelse. For eksempel kan vi ikke sende dig din ordre, hvis du ikke giver os din postadresse.
2. Personlige data indsamlet om dig:

• Virksomheden behandler personlige data relateret til din købshistorik, for eksempel de varer du har købt, dine produktpræferencer, og hvor ofte du handler hos os.

• Desuden vil Virksomheden i forbindelse med hvert af dine besøg på hjemmesiden automatisk indsamle følgende personlige data:

• teknisk information, inklusive Internet Protocol-adressen (IP) der anvendes til at forbinde din computer til Internettet, din login-information, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser plug-in (typer og versioner), operativsystem og platform;

• information om dit besøg på hjemmesiden, inklusive komplet Uniform Resource Locators (URL) klikstrøm til, gennem og på hjemmesiden (inklusive dato og tid); produkter du har set og søgt efter; sidernes responstider, download-fejl, længden af besøg på bestemte sider, interaktionsinformation på siderne (så som scrolling, klik og mouse-over), og metoder brugt til at browse væk fra siden og ethvert telefonnummer brugt til at ringe til vores kundeservicenummer; og

• information indsamlet via de cookies, som Virksomheden placerer på hjemmesiden - se nedenfor for mere information.

• Virksomheden processerer personlige data, der er nødvendige for at analysere effektiviteten af kommunikationen med dig, for eksempel antal åbnede emails, click-through-rates, hjemmesidebesøg via emaillinks eller produktkøb.

Hvordan bruges dine personlige data, og hvad er det juridiske fundament for denne anvendelse?

I henhold til GDPR artikel 6 “Lovlig Behandling”, behandler Virksomheden dine personlige data til følgende formål:

• Kontraktmæssig nødvendighed (Artikel 6.1.b): Nødvendigt for at indgå og opfylde en kontrakt med dig, for eksempel hvis du foretager et køb. Det inkluderer at bekræfte din identitet, tage imod betaling, kommunikere med dig, give kundeservice, arrangere levering eller anden håndtering af produkter, præmier eller services, muliggøre at du kan deltage i live videoevents og chatte under live videosessions.

• Legitim interesse (Artikel 6.1.f): Nødvendigt for at forfølge egen legitim interesse, i særdeleshed:

• at kommunikere med dig;

• at invitere dig til at deltage i markedsundersøgelser eller studier;

• at hjælpe med at overvåge, forbedre, administrere og beskytte Virksomhedens produkter, indhold, services og hjemmeside, både online og offline;

• at markedsføre produkterne effektivt gennem personalisering af Virksomhedens hjemmeside, applikationer eller dens produkter og services til dig og muliggøre, at du kan deltage i interaktive features på hjemmesiden;

• at undersøge og håndtere enhver klage, vi modtager fra dig om Virksomhedens hjemmeside, applikationer eller dens produkter og services;

• at overvåge enhver kundekonto for at forhindre, undersøge og/eller rapportere snyd, terrorisme, vildledning, sikkerhedshændelser eller kriminalitet i henhold til gældende lovgivning; og

• at måle eller forstå effekten af reklame over for dig og andre, og for at levere relevant reklame til dig (herunder udførelse af kundetilfredshedsundersøgelser og andre undersøgelser).

• Retlig forpligtelse (Artikel 6.1.c): At sikre overholdelse af gældende lovgivning og beskyttelse af Virksomhedens legitime forretningsinteresser og juridiske rettigheder, inklusive men ikke begrænset til, brugen i forbindelse med regnskab, afregning, juridiske krav, overholdelse af regler, regulering, skat og efterforskning (inklusive afsløring af sådan information i forbindelse med en juridisk proces eller retssag).

• Direct marketing (Artikel 6.1.a og 6.1.f): Virksomheden vil brug dine personlige data til at sende dig marketingkommunikation i den udstrækning, vi kan i henhold til gældende lov. Vi vil sende dig marketingkommunikation med produkttilbud og skønhedsråd vedrørende alle Oriflame-produkter, når du vælger muligheden:

• at abonnere på Oriflames nyhedsbreve, eller

• ikke at fravælge at modtage marketinginformation fra Oriflame.

Den direkte marketingkommunikation kan nå dig via de sociale medier, email, sms, post eller telefon eller andre rimelige metoder, som Virksomheden vælger. Du vil få mulighed for at fravælge din accept af at modtage denne form for direkte marketingkommunikation, både på tidspunktet når du afgiver dine personlige data, og herefter på ethvert tidspunkt ved at klikke på det pågældende link eller via “Mine Sider – Min Profil” eller ved at kontakte Virksomhedens kundeservice på DKinfo@oriflame.com

Hvem vil dine personlige data blive del med - og hvor?

1. Virksomheden vil dele dine personlige data med Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Sverige og Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Tyskland for analyser på gruppeniveau.

2. Virksomheden vil dele dine personlige data med:

• offentlige myndigheder og/eller håndhævere af loven, hvis det kræves af de ovenfor nævnte grunde, hvis det er et lovmæssigt krav, eller hvis det er nødvendigt for den juridiske beskyttelse af Virksomhedens legitime interesser i henhold til gældende lovgivning; og

• tredjeparts serviceleverandører og koncerner, som vil processere den på vegne af Virksomheden af de ovenfor nævnte grund. De tredjeparter inkluderer, men er ikke begrænset til, kurér til levering af din ordre (som er placeret i EØS), kundeserviceoperatør (som er placeret i EØS), marketingleverandører (som er placeret i EØS) og IT- og Cloud-serviceleverandører (som er placeret i EØS og uden for EØS), etc.

3. I tilfælde af at virksomheden sælges eller indlemmes i en en anden virksomhed, vil dine personlige data blive afsløret for vores rådgivere og andre mulige købers rådgiver og vil blive overdraget til virksomhedens nye ejere.

Hvilke cookies vil blive brugt på hjemmesiden?

Hjemmesiden bruger cookies (små filer placeret på hjemmesidebrugerens harddisk) til at skelne dig fra andre brugere på hjemmesiden. Det hjælper os med at give dig en oplevelse af højeste kvalitet, når du browser på hjemmesiden, samt med at forbedre hjemmesiden. Vi bruger cookies til at analysere informationsflowet; tilpasse services, indhold og reklame; måle effekten af promotions; og fremme tillid og sikkerhed.

Ændringer i denne politik

Alle ændringer vi foretager i politikken i fremtiden vil blive postet på hjemmesiden og, hvor det er passende, notificeret direkte til dig via email eller på anden måde. Ændringerne vil også være tilgængelig hos os.

Hvad er mine rettigheder i forhold til mine personlige data?

Du har ret til at bede Virksomheden om:

1. en kopi af dine personlige data (i gængs elektronisk format, hvis din forespørgsel er elektronisk);

2. at rette dine personlige data (hvis den er ukorrekt, mangelfuld eller ikke er up-to-date);

3. at “overføre” dine personlige data (fx at overføre i en struktureret, udbredt og maskinlæsbart format til dig eller en anden dataansvarlig);

4. at slette dine personlige data; eller

5. at begrænse behandlingen af den (dvs. behandlingen vil stoppe midlertidigt (dog vil din personlige data fortsat blive gemt)).

Du har også ret til at protestere mod den behandling, der er baseret på vores legitime interesse og behandling af direct marketing-formål. Desuden, når Virksomheden har bedt om din accept til at behandle dine data, har du ret til at trække den tilladelse tilbage som uddybet ovenfor. Disse rettigheder vil være begrænset i visse situationer - for eksempel, når Virksomheden kan dokumentere, at den har juridisk grundlag til at behandle dine personlige data. I visse tilfælde kan det betyde, at de må gemme data selv efter, at du har trukket din accept tilbage.

Virksomheden håber, at de kan tilfredsstille alle forespørgsler, du måtte have omkring måden, hvorpå de behandler dine data. Hvis du har nogle bekymringer omkring, hvordan de behandler dine personlige data: Virksomhedens ansvarlige for databeskyttelse kan kontaktes på privacy@oriflame.com. Du kan også kontakte os på følgende adresse: DKinfo@oriflame.com

Hvis du har uløste problemer, har du også ret til at klage til databeskyttelsesmyndighederne. Den relevante databeskyttelsesmyndighed vil være den overvågende myndighed i dit opholdsland, arbejdssted eller ved en påstået overtrædelse af GDPR.

Hvor længe beholder i mine data?

Virksomheden vil beholde dine personlige data så længe, det er nødvendigt for at udføre formålene beskrevet i privatlivsmeddelelsen, og som der kan være lovmæssige krav til ift. til skat eller regnskabsformål, eller som det på anden måde kommunikeret med dig. Forskellige opbevaringsperioder gælder for forskellige typer af data, dog vil vi normalt maksimalt beholde personlige data til at processere ordre i 10 år. For mere information om virksomhedens opbevaringspraksis kan du kontakte os på følgende adresse: DKinfo@oriflame.com

Hvor sender I mine data hen?

Virksomheden har til hensigt at overføre (og gemme) dine personlige data til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) (dvs. alle EU-medlemsstater plus Island, Liechtenstein og Norge), som ikke nødvendigvis har samme beskyttelsesniveau som landene i EØS. Især til Indien, USA og Schweiz.

I de tilfælde, og hvor overførslen sker til et datterselskab eller en leverandør i et land, som ikke er underlagt beslutninger fra EU-kommissionen, vil dine personlige data være grundlæggende beskyttet af de af EU-kommissionen godkendte kontraktklausuler (som er implementeret i henhold til Artikel 46 (2) af GDPR). Hvis du har nogle spørgsmål til standard kontraktklausuler og/eller vil have en kopi af dem, så kontakt venligst Virksomhedens ansvarlige for databeskyttelse på privacy@oriflame.com.