Velkommen til Oriflames Online Vilkår. Læs dem omhyggeligt og opbevar en kopi - du vil blive bedt om at udtrykkeligt acceptere dem som en betingelse for at kunne afgive din bestilling. Læs også Oriflames Fortrolighedspolitik vedrørende de personoplysninger, som du bliver du bedt om at opgive.

Hvis du har spørgsmål relateret til disse Vilkår, samt eventuelle problemer i løbet af bestillingsprocessen, kan du kontakte vores kundeservicehold på info@oriflame.dk

Vi forbeholder os ret til at ændre disse Vilkår. Datoen for den seneste opdatering kan ses i det sidste afsnit af Vilkårene. Vi vil informere dig om eventuelle ændringer i disse Vilkår, og vi vil eventuelt bede dig om at acceptere disse. Når ikke-registrerede kunder skaffer sig adgang til dette Site, er det en accept af risikoen for, at oplysninger på dette Site kan ændres eller fjernes.

Vilkår for Online Kunder

Disse Vilkår ("Vilkår"), sammen med din bestilling, hvis du køber et produkt, og andre dokumenter, der henvises til i Vilkårene, udgør en aftale mellem Oriflame Holdings B.V., et selskab der er registreret i Holland med registreringsnummer 16061386 og momsnummer NL 006687702B01 (" Oriflame", "os"), og dig ("du", "Kunden").

Yderligere oplysninger om Oriflame er anført nedenfor:

Geografisk adresse

Bolduc Building A

Utopialaan 52

5232 CE 's-Hertogenbosch

Holland

Kontaktoplys-ninger

info@oriflame.dk

Handels- eller andet offentligt register

Kamer van Koophandel

http://www.kvk.nl/

Tilsynsmyn-dighed

Revisor: KPMG Ltd, Schweiz.

Momsnummer

NL 006687702B01

Lokalt momsnummer: 12 84 86 68

Område

Danmark

Vilkårene fastsætter de juridiske betingelser, der styrer din brug af denne Oriflame salgsplatform www.oriflame.dk (" Sitet") til dit køb af produkter.

Disse Vilkår, Oriflames Fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitik") og andre vilkår og politikker indarbejdet heri ved henvisning (samlet "Politikker") udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende sagens genstand og erstatter alle tidligere eller andre ordninger, aftaler, forhandlinger og drøftelser, det være sig mundtlige eller skriftlige.

1. BERETTIGELSE

1.1. Du erklærer og garanterer, at du er 18 år eller ældre, eller hvis du er under atten år, at du har skaffet dig adgang til Sitet med viden og samtykke fra dine forældre eller værge.

1.2. Du erklærer og garanterer også, at du fuldt ud er i stand til at forstå vilkår, betingelser, forpligtelser, bekræftelser, erklæringer og garantier, der er anført i disse Vilkår og til at overholde og opfylde disse Vilkår.

1.3. Du erklærer og garanterer, at du kan foretage betalinger med kreditkort eller anden betalingsmetode, der er tilladt på og af Sitet.

2. DIN KONTO

Hvis du registrerer dig hos os gennem Sitet ("Registreret Kunde"), er du ansvarlig for at vælge en sikker adgangskode, som skal indeholde mindst 6 tegn, for at opretholde din konto og din adgangskodes fortrolighed og for at begrænse adgang til din computer eller enhed, og du indvilliger i at acceptere ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted ved hjælp af din konto eller adgangskode. Vi forbeholder os ret til at nægte tjeneste, opsige konti, fjerne eller redigere indhold, eller annullere bestillinger efter vores skøn.

3. PRODUKTER

"Oriflame Produkter" eller "Produkter" er kosmetik samt beslægtet tilbehør såvel som visse kosttilskud, der tilbydes til salg under Oriflame Varemærket. Alle produkter, priser, tilbud og kampagner er gyldige og bindende i den periode, der er angivet på forsiden af vores katalog ("Katalog" og "Katalogperioden"). Kataloget er identisk med det Katalog, der bruges af os til offline salg i den pågældende Katalogperiode. Kataloget beskriver Produkternes vigtigste egenskaber.

4. AFGIVE EN BESTILLING

4.1. Du kan afgive din bestilling fra Kataloget ved at vælge de Produkter, du ønsker at købe. At afgive en bestilling anses for at være et tilbud fra dig til os om at købe de udvalgte Produkter.

4.2. Når valgt, vil Produkterne blive tilføjet til din indkøbskurv. Du kan til enhver tid gennemse og redigere indholdet i indkøbskurven ved at ændre mængden af Produkter, slette Produkter eller fjerne hele indholdet af indkøbskurven.

4.3. Der kan afgives bestillinger på ethvert tidspunkt i løbet af dagen med undtagelse af begrænset tilgængelighed ved afslutning på Katalogperioden, når vi opdaterer Kataloget.

4.4. En bestilling anses for at være afgivet, når følgende trin er afsluttet:

4.4.1. du har valgt de Produkter, du ønsker at købe, ved hjælp af valgmuligheden "Tilføj til indkøbskurv";

4.4.2. du har valgt en leveringsmulighed (hvis der er et valg);

4.4.3. du har udtrykkeligt accepteret disse Vilkår og Oriflames Fortrolighedspolitik;

4.4.4. du har angivet de nødvendige Personoplysninger, der gør levering mulig, og du har accepteret, at vi kan behandle disse oplysninger på de udtrykkeligt angivne måder og til det udtrykkeligt angivne formål; og

4.4.5. du har valgt en betalingsmetode.

4.5. Når din online bestilling er afgivet, og betalingen er blevet accepteret, sendes en bestillingsbekræftelse til dig via e-mail, hvorefter købskontrakten vil blive etableret. Vi kan nægte at acceptere din bestilling uden at give en begrundelse for denne afvisning. Vi tilbagebetaler fuldt ud enhver betaling, du allerede har foretaget. Ud over bestillingsbekræftelsen vil du modtage en pakkeliste med dine Produkter. Pakkelisten indeholder en oversigt over Produkterne, der sendes til dig. Den indeholder også vigtige oplysninger om dine rettigheder som forbruger.

4.6. Bestillinger, der er afsluttet og betalt, kan ikke afbestilles, med undtagelse af retten til at tilbagesende og/eller tilbagekaldelse, afhængigt af forholdene - se punkt 8 og 9.

4.7. Ikke alle Produkter kan være tilgængelig på alle tidspunkter. Hvis et Produkt ikke er på lager på det tidspunkt, du afgiver din bestilling, vil vi bestræbe os på at informere dig, før din bestilling er afsluttet, således at du kan ændre eller opgive bestillingen.

4.8. Kataloget kan lejlighedsvis og i begrænsede perioder være utilgængeligt på grund af vedligeholdelse eller af forskellige tekniske årsager. Oriflame vil ikke være ansvarlig for sådanne utilgængelighedsfejl og vil afvise ethvert krav herom fra Kunder eller andre besøgende.

5. PRISER OG BETALING

5.1. Bortset fra hvor andet er angivet, angiver priserne på Produkterne, der vises i Kataloget, den fulde udsalgspris, der er aktuel, når bestillingen afgives. Alle priser er angivet i lokal valuta og er inklusive moms.

5.2. Vi forbeholder os ret til at ændre priserne til enhver tid og efter vores eget skøn, men enhver ændring af priserne for Produkter, du vælger, før du afgiver din bestilling, vil ikke udgøre en del af kontrakten mellem os, medmindre du og vi udtrykkeligt accepterer, at den vil.

5.3. Priserne omfatter ikke udgifter til transport, levering og andre gebyrer, og afgifter der er tydeligt afmærket som ekstra gebyrer til prisen i løbet af bestillingsprocessen, og de kan variere afhængigt af leveringsmetode og/eller andre valgmuligheder, du har valgt.

5.4. Hvis du er i besiddelse af en tilbudskupon, og du har aktiveret denne ved at indsende dens kode, som angivet på Sitet, vil vi trække værdien af denne fra prisen.

5.5. Betalinger kan foretages med kreditkort. De fleste større betalingskort accepteres. Det kreditkort, du bruger, opkræves normalt ikke, før din bestilling er klar til at blive afsendt. Hvis dit kreditkort undtagelsesvis skulle blive debiteret, før din bestilling er blevet afsendt, vil du stadig være berettiget til tilbagebetaling i henhold til punkt 9.

5.6. For så vidt angår opkrævning af betalinger, samarbejder vi med en ekstern serviceudbyder (www.klarna.dk) Vælger du betaling via faktura, kan du forvente at modtage fakturaer og kommunikation om betaling fra denne eksterne serviceudbyder. Som hovedregel skal alle fakturaer betales senest inden for 21 dage i henhold til de anvisningerne, der er nævnt deri. Renter for en for sen indbetaling kan blive opkrævet på daglig basis ud fra Områdets centralbanks aktuelle rentesatser såvel som de rimelige omkostninger for at inddrive gælden. For yderligere oplysninger om betalingsmetoder, inklusive eventuelle kreditvilkår, bedes du kontakte kundeservice på info@oriflame.dk eller per post adresseret til Oriflame Holdings B.V Postbus 265, 5201 AG, s-Hertogenbosch, Holland

5.7. Af sikkerhedsmæssige hensyn for online betalinger gennemført med kort er alle betalingsoplysninger krypteret. Det betyder, at alle oplysninger, der sendes mellem dig og os, sendes via en sikker forbindelse. Da Oriflame samarbejder med autoriserede betalingsudbydere, håndteres kreditkortoplysninger korrekt og i overensstemmelse med de internationale Payment Card Industry Data Security Standards.

6. LEVERING OG RISIKOOVERGANG

6.1. De bestilte Produkter kan kun leveres i det præciserede Område.

6.2. Levering vil ske til din bopælsadresse, som du har opgivet til os, medmindre du aftaler andet. Hvor det drejer sig om pakker med vægtoverskud, vil du blive underrettet via e-mail eller SMS af logistikvirksomheden om adressen for afhentningsstedet, hvor pakken vil blive leveret til.

6.3. Vi vil behandle og levere din bestilling på kortest mulig tid, dog senest inden for tredive (30) dage efter bestillingen er blevet bekræftet af os. Vi har ikke noget ansvar for leveringsforsinkelser forårsaget af omstændigheder, som vi ikke er herre over.

6.4. Risikoen for tab af Produkter og retten til Produkterne vil overgå til dig ved levering af Produkterne.

6.5. Oriflame vil ikke være ansvarlig for manglende levering, forkert eller forsinket levering af en bestilling, der er forårsaget af, at du har opgivet ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger.

6.6. Vi forbeholder os ret til når som helst at afvise en bestilling afgivet af dig, hvis vi nærer en rimelig tvivl om, at nogle af dine handlinger eventuelt ikke har været i overensstemmelse med Vilkårene. Vi vil fuldt ud tilbagebetale enhver betaling, du allerede har foretaget.

7. VORES PRODUKTERS OVERENSSTEMMELSE

Vi garanterer, at Oriflame Produkterne er fremstillet i overensstemmelse Retningslinjer For God Fremstillingspraksis (GMP) - Kosmetik EN ISO 22716:2007 og Oriflames Kodeks.

8. ORIFLAMES GARANTI

8.1. Vi overholder nøje, de regler der gælder for returnering af Produkter i Området. Se punkt 9 for yderligere oplysninger.

8.2. Vi garanterer yderligere kvaliteten af ethvert produkt, der bærer Oriflame navnet, og bekræfter at de Produkter, der er fremstillet af os eller for os, opfylder de højeste kvalitetskrav. Vi er sikre på, at vores kunder vil finde vores Produkter tilfredsstillende på alle måder. Men hvis du af en eller anden årsag ikke er helt tilfreds med et Produkt, du har købt hos os, tilbyder vi ombytning eller fuld tilbagebetaling (eksklusive forsendelsesomkostninger) inden for tredive (30) dage, fra du modtog Produktet. Denne garanti gælder ikke for noget Produkt, der forsætligt er beskadiget eller misbrugt. Bemærk, at denne garanti er et supplement til dine juridiske rettigheder, inklusive de under punkt 9, som er upåvirket af denne garanti.

8.3. Du kan returnere eller bytte en vare ved at kontakte vores kundeservicehold ved hjælp af oplysningerne, der er anført ovenfor.

8.4. Produkterne kan være blevet beskadiget under transport, så du bedes kontrollere dem ved levering. For at hjælpe os med at identificere skaden og hurtigt rette fejl, skal du sikre, at du, eller den bemyndigede modtager af leverancen, beskriver skaden/defekten på retursedlen, når du returnerer Produkterne.

9. RETURRET OG TILBAGEBETALING

9.1. Du kan afbestille en bestilling af Produkt(er) uden begrundelse i perioden angivet nedenfor i punkt 9.2. Det betyder, at i løbet af den relevante periode kan du, hvis du skifter mening eller af en eller anden årsag ikke ønsker at beholde et Produkt, meddele os din beslutning om at afbestille bestillingen og modtage en tilbagebetaling.

9.2. Du kan afbestille en bestilling til enhver tid, selv efter du har modtaget bestillingsbekræftelsen via e-mail, eller efter din bestilling er blevet mundtligt accepteret af kundeservice, men senest 14 arbejdsdage fra den dag, du har fået fysisk besiddelse af Produkterne eller det sidste Produkt, hvis der er mere end et. Arbejdsdage betyder, at lørdage, søn- og helligdage ikke er inkluderet i denne periode.

9.3. Kontakt venligst vores kundeservicehold (oplysninger ovenfor) for at afbestille en bestilling. Du kan bruge standardformularen til at underrette os om din afbestilling. Hvis du udfylder denne formular online og sender den via vores website, vil vi straks sende dig en kvittering for modtagelse af en sådan afbestilling på et varigt medium (fx e-mail). Du ønsker måske at beholde en kopi af din afbestillingsmeddelelse til dine egne optegnelser. Du skal blot udøve din ret til at afbestille, før fortrydelsesperioden er udløbet. Derfor, hvis du sender os din afbestilling via e-mail eller med posten, så er din afbestilling med virkning fra den dato, du sendte os e-mailen eller sendte brevet til os. Hvis du ringer til os for at underrette os om din afbestilling, så er din afbestilling gældende fra den dato, du ringede til os .

9.4. Du vil modtage en fuld tilbagebetaling af den pris, du har betalt for Produkterne og eventuelle forsendelsesomkostninger, du har betalt (bortset fra de supplerende omkostninger der opstår, hvis du vælger en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder). Vi kan foretage et fradrag i tilbagebetalingen for tab af værdi for et ​​Produkt/Produkter, der returneres, hvis tabet skyldes unødvendig håndtering fra din side. Du er kun ansvarlig for Produktets(ernes) værdiforringelse, der opstår som et resultat af håndtering ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå Produktets(ernes) art, egenskaber og funktion.

9.5. Vi behandler den tilbagebetaling, som du har til gode, så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for (a) fjorten (14) kalenderdage efter den dag, vi modtager Produkter fra dig, eller (b) (hvis tidligere) 14 kalenderdage efter den dag, du dokumenterer, at du har returneret Produkterne, eller (c), hvis der ikke blev leveret noget Produkt, 14 kalenderdage efter den dag hvor du har givet os meddelelse om afbestilling, som beskrevet i punkt 9.3 med forbehold af punkt 9.8. Hvis du sendte Produkterne retur til os, fordi de var defekte eller forkert beskrevne, så se punkt 9.6.

9.6. Hvis du har returneret Produkterne til os i henhold til dette punkt 9, fordi de er defekte eller forkert beskrevne, vil vi uden fradrag tilbagebetale prisen for et defekt Produkt, relevante leveringsomkostninger og eventuelle rimelige omkostninger, du har pådraget dig ved at returnere varen til os.

9.7. Vi tilbagebetaler dig på det kredit- eller betalingskort eller andet betalingsmiddel, som du benyttede til at betale, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer som følge af returneringen.

9.8. Hvis Produkterne blev leveret til dig:

9.8.1. skal du returnere Produkterne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du afbestiller bestillingen/kontrakten. Fristen er overholdt, hvis du sender Produkterne tilbage, før perioden på 14 dage er udløbet.

9.8.2. Medmindre Produkterne er defekte eller ikke er som beskrevet (i dette tilfælde, se punkt 9.6), vil du være ansvarlig for de direkte udgifter i forbindelse med returnering af Produkterne til os; og

9.8.3. du har en juridisk forpligtelse til at opbevare Produkterne i din besiddelse og udvise rimelig forsigtighed over for Produkterne, mens de er i din besiddelse.

9.9. Nærmere oplysninger om din juridiske ret til at afbestille, og en forklaring på hvordan denne kan udøves, inklusive standardafbestillingsformularen, er at finde på pakkelisten, som beskrevet under punkt 4.5.

9.10. Vi er under en juridisk forpligtelse til at levere Produkt(er), der er i overensstemmelse med kontrakten. Du vil altid have juridiske rettigheder i forhold til Produkter, der er defekte eller ikke er som beskrevet. Disse juridiske rettigheder påvirkes ikke af returneringspolitikken i punkt 9 eller disse Vilkår. Rådgivning om dine juridiske rettigheder i Området fås hos din lokale forbrugerrådgivning.

10. PERSONOPLYSNINGER OG PRIVATLIVETS FRED

10.1. Hvis du opgiver oplysninger på Sitet, accepterer du at give præcise, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, hvor anmodet om, og du accepterer at opdatere sådanne oplysninger, som det måtte være nødvendigt ("Personoplysninger"). Vi vil bruge og vedligeholde Personoplysninger, som vi indsamler på Sitet, i overensstemmelse med gældende lovgivning og Oriflames Fortrolighedspolitik. Oriflame er den dataansvarlige for Personoplysningerne og er derfor ansvarlig for at sikre, at dine Personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende love og vedtægter. Yderligere information om behovet for og brugen af ​​dine Personoplysninger er anført i vores Fortrolighedspolitik.

10.2. Ved at indsende en bestilling giver du dit samtykke til, at dine Personoplysninger opbevares og behandles af os, Oriflame Group (hvor os er vores sidste holdingselskab, og enhver enhed der er kontrolleret direkte eller indirekte af det sidste holdingselskab), og af visse tredjeparter, dvs. konsulenter, tredjepartsleverandører og tredjepartstjenesteudbydere godkendt eller ansat af os med henblik på at levere din bestilling, inkasso eller andre støtteaktiviteter ("Godkendte Brugere"). Vi kan endvidere kræve, at du eksplicit giver udtryk for din accept af vores fremskaffelse, opbevaring og anvendelse af Personoplysninger ved at afkrydse et præcist angivet felt på Sitet.

10.3. Når vi giver Personoplysninger til Godkendte Brugere, vil vi kun give de Personoplysninger, der er nødvendige for dem, for at de kan gennemføre deres tjenesteydelser. Det er udtrykkeligt forbudt alle Godkendte Brugere at anvende Personoplysninger til andre formål end de, der er nævnt ovenfor, og ligeledes at dele Personoplysninger med nogen andre end os, eller som det kan være påkrævet ved lov.

10.4. Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke, der omfatter især videregivelse og anvendelse med henblik på markedsføring, vil vi også give dine Personoplysninger til den Skønhedskonsulent (se punkt 11.2), der er valgt af dig eller udpeget dig af os, så Skønhedskonsulenten kan bruge dine Personoplysninger til at informere dig om vores nye Produkter, tjenesteydelser, begivenheder og kampagner. Sådanne Personoplysninger kan også omfatte oplysninger om dine bestillinger.

10.5. Du har ret til at gennemgå, opdatere eller rette dine Personoplysninger ved at logge ind på din konto og opdatere oplysningerne eller ved at sende en e-mail til vores kundeservicehold. Vi kan få brug for at kontakte dig for at bekræfte, at anmodningen er fremsat af eller godkendt af dig.

10.6. Du kan når som helst afvise at modtage kommercielle oplysninger fra os eller fra en Skønhedskonsulent. Sådanne afslag skal sendes til den e-mailadresse, der er angivet i de relevante kommercielle oplysninger, du har modtaget fra os eller Konsulenten.

10.7. Cookies er navnet på en teknologi, der giver vores Site mulighed for at gemme en informationstoken i din browser. Denne giver browseren en identifikator, der kun genkendes af vores Site, når du er på det, uden at den identificerer dig. Du kan læse mere om vores Cookies Politik i Oriflames Fortrolighedspolitik og her. Du kan også adressere eventuelle spørgsmål, du måtte have om dine Personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred, til vores kundeservicehold.

11. MULIGHEDER FOR REGISTREREDE KUNDER

11.1. Vi tilbyder muligheden for at registrere sig på Sitet for at forbedre ​​bestillingsprocessens effektivitetsgrad. Når du har registreret dig, vil vi gemme dine Personoplysninger og automatisk bruge dem ved fremtidige bestillinger.

11.2. Vi foreslår, at du opretter forbindelse til en Oriflame skønhedskonsulent ("Skønhedskonsulent"), som kan rådgive dig om Produkterne, deres anvendelse og egenskaber, bidrage til at lette bestillingsprocessen og generelt besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om os, vores Produkter og tilbud.

11.3. Du meddeles, at Skønhedskonsulenter ikke er ansatte, agenter eller repræsentanter for Oriflame, og at de ikke på nogen måde er bemyndiget til at handle på vores vegne. Skønhedskonsulenter er selvstændige personer, der samarbejder med os og kender vores Produkter og tilbud. Skønhedskonsulenter er underlagt vores strenge regler for adfærd og etik, som de er fastsat i vores Adfærdskodeks. Vi opfordrer dig til at informere vores kundeservicehold om uretfærdig, aggressiv eller på anden måde upassende opførsel fra en Skønhedskonsulents.

12. VAREMÆRKER OG OPHAVSRET

12.1. Oriflame, vores logo og navnene på Produkterne eller Produktserier, der markedsføres, sælges eller distribueres af os, er varemærker tilhørende Oriflame Gruppen. Alle andre varemærker, servicemærker og logoer, der anvendes på Sitet, er varemærker, servicemærker eller logoer, der tilhører deres respektive ejere, som måske eller måske ikke er tilknyttet, forbundet med eller sponsoreret af Oriflame. Enhver brug og/eller kopiering af mærker, der vises på Sitet, kræver forudgående udtrykkeligt samtykke fra deres respektive ejer.

12.2. Alt indhold på eller gjort tilgængeligt via Sitet, herunder, men ikke begrænset til, software eller digital kode, scripts, tekst, kunstværker, fotografier, grafik, logoer, knapikoner, faste eller bevægelige billeder, video og lydklip og datakompileringer ("Indhold") er ejet af Oriflame, dets Indholdsleverandører eller andre respektive ejere, som måske eller måske ikke er tilknyttet, forbundet med eller sponsoreret af Oriflame. Indhold, der ikke ejes af os, er blevet behørigt licenseret til os af disse ejere, og det er beskyttet mod uautoriseret brug, kopiering og udbredelse af ophavsrets, varemærke, reklame og andre love og internationale traktater.

12.3. Medmindre vi udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse, må du ikke opsamle, gengive, udføre, overføre, sælge, licensere, ændre, skabe afledte værker fra eller baseret på, genudgive, dekompilere, uploade, redigere, sende, videregive, offentligt vise, indfatte, linke, distribuere eller udnytte helt eller delvist noget af Indholdet. Intet i disse Vilkår eller på Sitet skal opfattes som tildeling, stiltiende eller på anden måde, af en licens eller ret til at benytte noget Indhold på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra os eller fra en sådan tredjepart, der kan eje Indhold eller intellektuel ejendom, der vises på Sitet.

12.4. Kataloget er beskyttet af ophavsretten. Reproduktion, kopiering, salg, videresalg eller handel med Kataloget er strengt forbudt.

12.5. Enhver brug af Indholdet, andet end hvad der er tilladt i disse Vilkår, vil være et brud på Vilkårene og kan være at betragte som krænkelse af ophavsret og/eller mønsterret og/eller patentret. Du accepterer ikke at bruge Indholdet til ulovlige formål og ikke at krænke vores eller andres rettigheder. Du accepterer ikke at gribe forstyrrende ind i (eller tillade brug af din registrering af en tredjepart til at gribe forstyrrende ind i) de normale processer eller andre parters brug af Sitet, herunder uden begrænsning ved at forsøge at få adgang til administrative områder på Sitet.

13. OPHØR. ÆNDRING

13.1. Vi kan afgøre din overholdelse af disse Vilkår til enhver tid efter eget skøn. Ethvert brud på Vilkårene kan medføre begrænsninger i din adgang til hele eller dele af Sitet.

13.2. Hvis vi undlader at insistere på, at du opfylder ​​dine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi tøver i at gøre dette, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig, og det vil ikke betyde, at du ikke behøver at opfylde disse forpligtelser. Hvis vi giver afkald på en misligholdelse fra din side, vil vi kun gøre det skriftligt, og det vil ikke betyde, at vi automatisk vil give afkald på enhver senere misligholdelse fra din side.

13.3. Vi forbeholder os ret til at ændre eller indstille dette Site, eller dele heraf, uden varsel til dig eller nogen tredjepart.

14. FEJL OG RETTELSER

Mens vi gør en rimelig indsats for at inkludere præcise og aktuelle oplysninger på Sitet, garanterer eller erklærer vi ikke, at Sitet vil være fejlfrit. Dataindtastningsfejl eller andre tekniske problemer kan undertiden resultere i, at unøjagtige oplysninger bliver vist. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle unøjagtigheder eller trykfejl på vores Site, herunder priser og tilgængelighed af Produkter og tjenesteydelser, og vi har intet ansvar for sådanne fejl. Vi kan også foretage forbedringer og/eller ændringer af Sitets funktioner, funktionalitet eller Indholdet til enhver tid. Hvis du ser nogen oplysninger eller beskrivelser, du mener er forkerte, bedes du kontakte vores kundeservicehold.

15. LINKS

Vi kan give links til tredjeparters websites eller ressourcer. Vores tilvejebringelse af sådanne links er ikke en godkendelse af oplysninger, Produkt eller tjenesteydelse, der kan nås gennem et sådan link. Vi er ikke ansvarlige for indhold eller drift af nogen del af internettet, herunder andre websites, som Sitet kan være forbundet til, eller som Sitet kan tilgå. Du bedes informere os om eventuelle fejl eller upassende materiale fundet på websites, som dette Site er eller kan være forbundet til.

16. KLAGEBEHANDLING OG TVISTER

Eventuelle klager, spørgsmål og anmodninger kan adresseres til Oriflames kundeservice på info@oriflame.dk. Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra Oriflames kundeservice, kan du kontakte Seldia (European Direct Selling Association): www.seldia.eu.

Uden præjudice for vores gensidige ret til at bringe alle spørgsmål, der på nogen måde relaterer til din brug af Sitet eller til de produkter, du har købt hos os, for retten, vil vi gøre vores bedste for at løse enhver sådan tvist ved hjælp af mindelige forhandlinger for at aftale en gensidig acceptabel løsning i stedet for at gå i retten. Du bedes i første instans drøfte spørgsmål med og fremsætte dine krav til vores kundeservicehold.

17. GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Hvis du er baseret i Området, bedes du bemærke, at disse Vilkår er underlagt Områdets lovgivning. Det betyder, at en kontrakt om køb af Produkter via vores Site, og enhver tvist eller krav der opstår deraf eller i forbindelse med, vil være underlagt Områdets lovgivning. Du og vi er enige om, at Områdets domstole vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion. Skulle lovgivningen i Området ikke kunne anvendes, vil hollandsk lovgivning være gældende.

18. DIVERSE

18.1. Oriflame er ikke ansvarlig for administratorers blokering af mailservere, der fremsender beskeder eller meddelelser til din e-mailadresse eller for at fjerne eller blokere e-mails via software, der er installeret på din computer.

18.2. Din bestilling, de aktuelt gældende Vilkår, der kan gemmes eller udskrives, herunder alle dokumenter der henvises til i disse, skal udgøre kontrakten mellem dig og os.

18.3. Kontrakten kan kun indgås på Områdets sprog og ikke på andre sprog.

19. Oriflame overholder nøje Seldias Adfærdskodeks ( http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf ) og WFDSAs (World Federation of Direct Selling Associations) ( http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf ). Oriflame kræver, at dets konsulenter nøje overholder disse kodekser som yderligere implementeret i Oriflames Etiske Kodeks og Adfærdsregler. Du kan også få kopier af disse dokumenter fra kundeservice på info@oriflame.dk.

19.1. Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i en kontrakt til en anden organisation, men det vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår.

19.2. Du må kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold disse Vilkår til en anden person, hvis vi accepterer det skriftligt. Men hvis du har købt et Produkt som en gave, kan du overføre fordelen ved vores garanti i punkt 8.2 til modtageren af ​​gaven uden at skulle anmode om vores samtykke.

19.3. Hver kontrakt er mellem dig og os. Ingen anden person vil have nogen rettigheder til at håndhæve nogen af ​​dens Vilkår. Men modtageren af ​​din gave, Produktet, vil drage fordel af vores garanti i punkt 8.2, men vi og du har ikke brug for deres samtykke for at kunne annullere eller foretage nogen ændringer i disse Vilkår.

19.4. Hvert punkt i disse Vilkår er gældende hver for sig. Hvis nogen domstol eller relevant myndighed afgør, at nogen af ​​disse er ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal de øvrige punkter vedblive at have fuld gyldighed.

19.5. Oriflames manglende håndhævelse af ​​bestemmelserne heri anses ikke for et afkald på deres eksigibilitet.

19.6. Oriflame forbeholder sig ret til at opdatere og ændre disse Vilkår. Enhver ændring eller opdatering vil træde i kraft fra tidspunktet for dens offentliggørelse på vores website www.oriflame.dk.

19.7. Sådanne ændringer vil blive betragtet som accepteret, hvis du fortsætter med at bestille Produkter, efter ændringerne er gennemført.

19.8. Medmindre du vælger noget andet, kan vi sende dig varsler, meddelelser, e-mail, direct mail og generelt kommunikere med dig. Du kan opdatere dine præferencer for markedsføringskommunikation fra os til enhver tid ved at logge ind på dine brugerindstillinger. Ved at acceptere disse Vilkår accepterer du, at Oriflame kan sende dig andre oplysninger/kommunikation vedrørende dine købsordrer på varigt medium andet end papir (dvs. via e-mail eller andre midler rettet personligt til dig, så du kan gemme oplysningerne på en måde, der muliggør senere konsultation i en tilstrækkelig lang periode, og som giver dig mulighed for uændret gengivelse af sådanne oplysninger).

19.9. Opsigelsesvarslet for enhver meddelelse i henhold til disse Vilkår begynder på den dato, hvor meddelelsen er sendt med anbefalet post. Hvis varslet gives på nogen anden måde, skal opsigelsesvarslet begynde på dagen for modtagelsen af ​​meddelelsen. Dette gælder ikke, når du informerer os om returneringer i henhold til punkt 9 - Tidsperioden for returneringer løber fra den dato, hvor du meddeler, at du ønsker at returnere Produktet.

20. KONTAKT OS

Hvis du har problemer med eller betænkeligheder vedrørende Sitet eller disse Vilkår, så send os en e-mail (info@oriflame.dk). Vi vil gøre alle rimelige anstrengelser for at adressere dine betænkeligheder og afhjælpe eventuelle problemer, du bringer til vores opmærksomhed.

Sidst opdateret: 1. juli 2016